De Flutfilosoof.

DE FLUTFILOSOOF 

Filosoof en theatermaker Ronald Hünneman is weer eens vrijgezel en begint op Tinder een zoektocht naar een aantrekkelijke vrouw met gevoel voor ironie. Dag-in-dag-uit glijden honderden foto’s onder zijn vingers door. Om het keuzeproces te vergemakkelijken gaat hij tot zijn eigen verbazing de vrouwen opdelen in categorieën. Dit type vrouw voldoet zeker niet. Dit type zeker wel. En bij deze hangt het er vanaf. Erg succesvol is zijn aanpak niet. De enkele contacten die hij krijgt stranden tijdens de eerste chatsessies. Maar juist als hij het op wil geven, geeft een stewardess van de KLM een gouden tip die hem een lunch én een dansles met een prachtige vrouw oplevert. Maar dan het vervolg. De eerste serieuze ontmoeting. Ronald vreest dat ze hem zal gaan bestoken met vragen waar hij een bloedhekel aan heeft: Hoe sta jij in het leven? Wat ben jij ten diepste voor persoon? Welke voorkeursdenkstijl heb jij: rood, blauw, geel of groen? Wat doet er voor jou werkelijk toe? En vooral, waar komen je voorouders eigenlijk vandaan? Om het gesprek met deze prachtige vrouw, en tot nu toe de enige die wat in hem lijkt te zien, tot een goed einde te brengen smeedt Ronald een ingenieus plan ten einde haar de filosofische onzinnigheid van haar ondervraging in te laten zien. Maar is haar gevoel voor ironie sterk genoeg om dit plan te laten slagen?
 
 
Regie: Henk van der Veen Met medewerking van: Beppie Gerrits, Dorine van der Starre, Isak Hünneman en Milan van der Zwaan
 
Speeldata op www.deflutfilosoof.nl
 
WAARSCHUWING Lees voor het kopen van kaarten eerst de bijgevoegde bijsluiter!  


 

Meer informatie: www.deflutfilosoof.nl en www.ronaldhunneman.comAanvang: 20.15 uur
Entree: € 15,00
Zitplaatsen

Kaarten kunt direct via onderstaande link bestellen:https://frontoffice.paylogic.nl/?event_id=122642&point_of_sale_id=8364Bijsluiter De Flutfilosoof
 
Lees goed de hele bijsluiter voordat u kaarten koopt voor deze voorstelling want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien hebt u hem later weer nodig. - Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met uw coach of psycholoog. - Geef de kaarten niet door aan anderen, want u hebt de kaarten voor uzelf gekocht. Het kan schadelijk zijn voor anderen, al hebben zij dezelfde levensinstelling als u. - Krijgt u last van een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op via de website www.deflutfilosoof.nl
 
1. Wat voor middel is De Flutfilosoof?
 
De Flutfilosoof is een satirisch middel dat kan worden ingezet ter vermaak en/of ter overdenking van vastgeroeste overtuigingen.
 
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
 
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? - Als u allergisch bent voor satire of voor een van de samenstellende delen (zie hiervoor rubriek 6) van satire. - Veganisten wordt het gebruik van De Flutfilosoof ten zeerste afgeraden. - Mensen met een door EMDR genezen PTSS wordt het gebruik van dit middel ontraden. - Mocht u recentelijk op zoek zijn geweest naar uw ware zelf, of identiteit, of mocht u uw ware zelf of identiteit onlangs hebben gevonden, wacht dan enkele maanden alvorens dit middel te gebruiken. - Bent u Eckhart Tolle, of leest u veel van Eckhart Tolle, raadpleeg dan Eckhart Tolle alvorens dit middel te gebruiken.
 
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? - Als u niet bekend bent met satirische middelen kan dit middel tot ontgoocheling leiden. - Als u matige tot ernstige problemen hebt met andersdenkenden, wordt dit middel niet aanbevolen. - Als u overtuigd Boeddhist bent, dient u dit middel met de nodige voorzichtigheid te gebruiken. - Direct na de afronding van een cursus NLP, of de studie Bedrijfskunde (of een Engelstalige variant daarvan), kan dit middel ernstige bijwerkingen (zie onder “Bijwerkingen”) veroorzaken. - Mocht u recentelijk een boek over spiritualiteit hebben geschreven, reserveer dan een plek achterin en aan het gangpad zodat u de zaal ongezien en zonder te storen kunt verlaten. - Bent u overtuigd van uw gele, rode, blauwe of groene persoonlijkheid, of verdient u geld aan het verkopen van methoden om de persoonlijkheidskleur te bepalen, probeer dan dit middel slechts oppervlakkig te laten doordringen. - Mensen die op Tinder foto’s plaatsen met huisdieren dienen voor het gebruik deze foto’s te verwijderen. - Als u overtuigd bent dat alles een kern van waarheid bevat, dan is het raadzaam om deze voorstelling in gezelschap van een bekend en vertrouwd persoon te bezoeken. - Mocht u recentelijk een sterk gevoel van thuiskomen hebben ervaren, stel u dan, alvorens kaarten te kopen, de vraag of het niet beter is om thuis te blijven. - Gebruikt u met grote regelmaat alcohol om met andere, door u als dommer ervaren, mensen in contact te komen, dan loopt u het risico de voorstelling met een diagnose te verlaten.
 
Waarop moet u letten met eten en drinken? Dit middel kan voor, tijdens of na de maaltijd worden bekeken.
 
Zwangerschap en borstvoeding Er is geen ervaring met het gebruik van satire tijdens de zwangerschap. Raadpleeg in geval van twijfel uw psycholoog.
 
3. Hoe gebruikt u dit middel?
 
Bezoek de voorstelling op de aangegeven tijd op de aangegeven plaats. Zeg eventuele overlappende afspraken af, en zorg ervoor dat u enige tijd voor aanvang in het theater aanwezig bent. Twijfelt u over begintijd of plaats, raadpleeg dan het verkooppunt.
 
Als uw psycholoog of levenscoach dit middel heeft voorgeschreven samen met middelen niet tezamen worden genoten. In dat geval moet u ook de bijsluiter, andere satirische middelen (films, kunst, theater, literatuur), dan kunnen beide middelen niet tezamen worden genoten. In dat geval moet u ook de bijsluiter, indien aanwezig, lezen van de andere satirische middelen.
 
Bent u vergeten dit middel te genieten? Kijk dan op de website www.deflutfilosoof.nl voor alternatieve speeldata.
 
4. Mogelijke bijwerkingen
 
Zoals elke voorstelling kan ook dit middel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
 
De volgende termen worden gebruikt om aan te geven hoe vaak bijwerkingen zijn gemeld: - zeer vaak (komen voor bij de helft van de toeschouwers). - vaak (komen voor bij minder dan de helft van de toeschouwers). - soms (komen voor bij minder dan 1 op de 10 toeschouwers). - zelden (komen voor bij 1 op de 100 toeschouwers). - zeer zelden (komen nooit voor, maar het is denkbaar dat ze voor zouden kunnen komen).
 
Neem onmiddellijk na afloop van de voorstelling contact op via www.deflutfilosoof.nl om eventuele bijwerkingen te melden. U krijgt dan een gericht advies om de bijwerkingen te verminderen.
 
Als dit satirische middel wordt genoten, worden volgende bijwerkingen gemeld: Zeer vaak: Een sterke neiging om de gehele voorstelling of delen ervan te bediscussiëren. Vaak: Een sterk gevoelde vertwijfeling over voorheen als onbetwijfelbaar ervaren denkbeelden. Soms: Verminderde tevredenheid met het tot dan toe geleide leven. (Deze bijwerking houdt gewoonlijk niet langer dan enkele dagen aan. Daarna vervallen toeschouwers weer in hun alledaagse patronen van voor de voorstelling). Zelden: Misselijkheid, braakneigingen, een sterke aandrang tot het sturen van hatemail. Zeer zelden: Het acuut opzeggen van krantenabonnementen en abonnementen op filosofische tijdschriften. Terugtrekken uit de maatschappij.
 
5. Hoe bewaart u dit middel?
 
Na afloop van de voorstelling is een boek te koop waarin u de tekst van de voorstelling, met daarbij extra uitleg van de voornaamste filosofische thema’s, kunt teruglezen.
 
6. Wat zijn de bestanddelen van satirische middelen?
 
Er is betrekkelijk weinig bekend over de bestanddelen van satirische middelen. Recent onderzoek heeft aangetoond dat satirische middelen waarschijnlijk, maar niet zeker (!), bestaan uit: - zelfspot van de artiest - humor (in een niet al te grote dosis) - irrelevantie - ironie (wat ook weer een samengesteld middel is, maar waarvan over de bestanddelen nog minder bekend is) - spot met als onbetwijfelbare waarheden gevoelde denkbeelden - een stewardess van de KLM
 
Mocht u na het lezen van deze bijsluiter nog twijfels of vragen hebben, neem dan contact op via de website www.deflutfilosoof.nl.

Foto’s: Sake ElsingaVoor vragen over uw online tickets, betalingen of uw bestelling, kunt u contact opnemen met Paylogic Customer Service via email of telefonisch:


Nederland

0900 – 7295 6442 (€ 0,40 p/m)
customerservice@paylogic.nl

Terug naar overzicht